ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-29

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ความเป็นแม่
2 พงศ์กษัตริย์.4:18-24
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า