ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ถูกที่ ถูกเวลา
เอสเธอร์ 4:4-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า