ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-06-27

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : อยู่ด้วยเสมอ
ผู้วินิจฉัย 7:1-7,19,22
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า