ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-06-06

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : พิสูจน์ด้วยไฟ
ดาเนียล 3:13-18
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า