ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-05-02

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : การหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตา
นางรูธ 2:8-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า