ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-04-25

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ชีวิตในทางพระเจ้า
สดุดี 128:1-6
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า