ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2021-03-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ราคาของการเทน้ำมันหอมนารดา
มาระโก 14:3-9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า