ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-02-07

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : 1 เปอร์เซ็นต์ของความรัก
โยนาห์ 3:1-10
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า