ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

นมัสการ ภาคเช้า 2020-12-27

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : เสียงสวรรค์วันคริสต์มาส
ลูกา 1:37-38, 2:8-11
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า