ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-22

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : จะต่อว่าหรือจะขอบพระคุณ
อพยพ 16:1-12
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า