ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เหตุผลของการไม่ขอบพระคุณ
ลูกา 17:11-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า