ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เหตุผลของการไม่ขอบพระคุณ
ลูกา 17:11-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า