ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-08

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 4:1-7
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า