ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-08

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 4:1-7
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า