ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-01

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : เหตุผลที่มีชีวิต
ปัญญาจารย์ 2:24-26
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า