ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-10-18

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เกลือและความสว่าง
มัทธิว 5:13-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า