ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคเช้า 2012-09-23

By: Paul Smith.

Paul Smith หัวข้อ : การนมัสการที่พอพระทัยพระเจ้า
โรม 12:1-16
โดย อ.พอล สมิธ