ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-10-04

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : 1 4 3
1 เปโตร 4:7-11, 1 ยอห์น 4:20-21
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า