ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-09-27

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : กลับมายังจุดเริ่มต้น
วิวรณ์ 2:1-7
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า