ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-09-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เครื่องมือสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
2 ทิโมธี 3:13-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า