ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-30

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : สดุดี 23 ชี้ให้เห็นอะไร
สดุดี 23
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า