ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : สตรีหมายเลข 1
ลูกา 8:1-3
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า