ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-09

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : นางหัวเราะจริงๆ
ปฐมกาล 18:9-15, 21:6-7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า