ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-02

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : เสียงเล็กๆ ของคนไม่สำคัญ
2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-17
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า