ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-07-26

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : การนมัสการที่แท้จริง
ยอห์น 4:20-24
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า