ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-07-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โน้ตจังหวะชีวิต
สดุดี 42:1-11
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า