ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-07-05

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ใหม่ทุกเช้า
เพลงคร่ำครวญ 3:19-24
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า