ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-28

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-25
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า