ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ
กิจการฯ 11:19-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า