ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ชีวิตวิถีใหม่
ยอห์น 16:4-11
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า