ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-31

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความปกติใหม่
2 โครินธ์ 5:17-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า