ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-24

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตที่แบ่งปัน
มัทธิว 14:13-21
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า