ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คริสตจักรแห่งความรัก
วิวรณ์ 3:7-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า