ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คริสตจักรแห่งความรัก
วิวรณ์ 3:7-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า