ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โรงเรียนแห่งความรักและการให้
ลูกา 9:10-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า