ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โรงเรียนแห่งความรักและการให้
ลูกา 9:10-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า