ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-05-03

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ให้โดยไม่มีข้อแม้
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า