ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-04-26

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : คนฉลาด รัก ผู้อาวุโส
เลวีนิติ 19:32
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า