ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-04-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : อยู่บ้าน เพิ่มความเชื่อ เพื่อถ่ายทอดศรัทธา
ยอห์น 20:24-31
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า