ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-04-12

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : บันทึกบทใหม่ (New Chapter)
ยอห์น​ 17:6-19
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า