ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2020-03-22

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขอเพียงแค่มั่นคง
อพยพ 14:10-18
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า