ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-03-08

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เมื่อการโกหกถูกเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือ
โยชูวา 2:1-11
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า