ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-03-01

อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ หัวข้อ : โมริยาห์ ภูเขาแห่งการทดสอบ
ปฐมกาล 22:1-19
โดย อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า