รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-02-09

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความรักที่สัมผัสได้
เลวีนิติ 19:9-18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า