รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-02-02

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ใจดี ดีใจ
มัทธิว 20:1-16
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า