ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคเช้า 2012-09-09

By: นิกร สิทธิจริยาภรณ์.

Suksa Theparee หัวข้อ : คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน
มัทธิว 6:5-13
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์