รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเมตตายิ่งใหญ่กว่าพระพิโรธ
อพยพ 20:4-6
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า