ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเมตตายิ่งใหญ่กว่าพระพิโรธ
อพยพ 20:4-6
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า