รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-26

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : คิดบวกหรือคิดลบ
1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-12
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า