ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-26

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : คิดบวกหรือคิดลบ
1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-12
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า