รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-05

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เป็นพร
ปฐมกาล 12:1-3
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า