รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-12

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : เครื่องมือแห่งความรัก
ลูกา 4:18-19, 5:30-32
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า