รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-12-22

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : ทำไมเราจึงเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูบังเกิด
1 โครินธ์ 15
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า