ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-12-22

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : ทำไมเราจึงเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูบังเกิด
1 โครินธ์ 15
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า