รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-12-01

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความพร้อมก่อนคริสต์มาส
มัทธิว 2:1-12
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า