รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-11-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : อัศจรรย์แห่งการขอบพระคุณ
ยอห์น 6:5-14
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า