รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-11-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มือที่นำการขอบพระคุณ
2 โครินธ์ 9:10-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า